ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
December 27, 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
January 4, 2019

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ Research Connect

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ Research Connect

ตามที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการ Research Connect
ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรในการเขียนโครงการและต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติ
ในหัวข้อ Persuasive Proposal, Presenting with Impact และ Academic Collaboration
สำหรับในกรุงเทพฯ จัดในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Mandarin Hotel

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม : Guidelines for applications

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ : British Council (บริติช เคานซิล)