สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
December 19, 2018
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ Research Connect
January 4, 2019

ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ

EURAXESS ASEAN Flashnote

20 December 2018

2019 Franco-Thai Scholarship Programme Call Is Now Open 

The Franco–Thai Scholarship Program aims to support Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions at the
Master’s degree or PhD level

Deadline 19 February 2019

Details here 

European Funding and Fellowship Opportunities

Are You Interested in Strengthening your Europe-Southeast Asia Research Network?
MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) funds short-term exchanges of personnel between academic, industrial and commercial organisations throughout the world. It helps people develop their knowledge, skills and careers, while building links between organisations working in different sectors of the economy, including universities, research institutes and SMEs. Call is now open. Details here
Are You an Entrepreneur from a Developing Country Interested in Connecting with the Berlin Start Up Scene?
The Westerwelle Young Founders Programme is a fully funded 6-month-long programme for outstanding young entrepreneurs from emerging and developing countries including those in ASEAN. The programme aims to connect young founders from all over the world with each other and with the Berlin startup scene, and support them in further developing their entrepreneurial skills and their international network. Details here
Calling Outstanding Young Researchers in Mathematics and Computer Science! Spend a Week with the Greatest Minds in the Field
Young researchers in computer science and mathematics from all over the world can apply for one of the 200 coveted spots to participate in the Heidelberg Laureate Forum (HLF), an annual networking event. The HLF offers all accepted young researchers the great opportunity to personally interact with the laureates of the most prestigious prizes in the fields of mathematics. Details here
Indonesia – Call for Applications: DIES-Training Course on Management of Internationalisation in Higher Education
The key objective of the training course is to qualify university staff (either International Office staff or higher education managers responsible for coordinating international activities) from Indonesia, to manage processes and tasks of internationalisation in the area of higher education. Details here
France – Eiffel Excellence Scholarships for PhD and Master’s Degrees. Call Open to Applicants from ASEAN
This programme offers Masters and PhD Scholarships in law, economics, politic science, engineering,  mathematics, physics, chemistry and life sciences, nano and biotechnology, earth sciences, sciences of the universe, environmental sciences, information and communication science and technology), and natural sciences.  Details here
Spain: 19 Pre-doc Fellowships in Health, Agri-food, and Nutrition. ASEAN Researchers Eligible
The IberusTalent Programme is an International Doctoral Programme that will offer 36 positions to excellent pre-doctoral researchers of any nationality to develop individual research projects in the fields of Agrifood and Nutrition or Health Technologies at one of the four Recruiting Universities (U. La Rioja, U. Pública de Navarra, U. Zaragoza, U. Lleida).  Details here
“Imagining the Mind” – 12 PhD Fellowships at the University of Salzburg in Austrai
Join an internationally renowned PhD programme in Salzburg (Austria). The university’s Department of Psychology with its Centre for Cognitive Neuroscience (CCNS) is among the most productive departments worldwide. 12 fully funded PhD studentships in the following interdisciplinary areas: cognitive (neuro-)science, psychology, biology, medicine/neurology, or computational neuroscience. Details here
Turkey – International Fellowship Programme for Outstanding Researchers. ASEAN Researchers Encouraged to Apply
This programme  aims to support qualified researchers with leading scientific and/or technological achievements and international work experience to conduct their research in leading university, industrial or public institutions to contribute in areas that are strategic value to Turkey. Duration of fellowship is between 24 and 36 months. Details here
40 PhD Fellowships in Mathematics funded by the MSCA funded MathInParis project
This programme offers an extremely attractive place in the FSMP network in Paris for international students planning to prepare a PhD in mathematics. Fellows will enroll in one of the three Doctoral schools of Paris and the PhD project can also be in partnership with Industry. Details here
Call in Denmark – Up to 15 Research Fellowships in allDisciplines and Topics. ASEAN Researchers Eligible
The Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) has up to research  fellowships available for the most talented researchers from around the world, including ASEAN,  and within all research disciplines and topics. Applicants must have a PhD and a minimum of two years of full time postdoctoral research experience.  Details here
Call in Germany – PhD positions in Cologne Graduate School of Ageing Research. ASEAN Researchers Encouraged to Apply
The Cologne Graduate School of Ageing Research offers young scientists of exceptional talent a structured PhD training in biomedical disciplines within an international environment. The doctoral programme is comprised of seminars and courses in ageing research, writing and presentation training as well as practical career development opportunities. Details here
Training the Next Generation of Chromatin Researchers and Science Communicators – 13 PhD Positions Available
ChromDesign is an innovative and interdisciplinary network of 10 European academic and private institutions. The aim is to characterise how 3D chromatin organisation affects gene regulation during cellular differentiation and in several human disorders. The project is offering 13 PhD positions and ASEAN researchers are eligible.  Details here
10 PhD Positions in Fundamental Research in Catalysis. Double Doctoral Degree from 2 European Countries Possible
The MSCA funded PARACAT project aims to educate and train a group of young researchers, including those from ASEAN,  on implementing advanced spectroscopic methods (Electron Paramagnetic Resonance) for cutting edge research in the field of catalysis. Details here
Postdoc Fellowships Open to ASEAN Researchers at  Europe’s Leading Universities of Science and Technology
The  EuroTechPostdoc Programme is a postdoctoral fellowship programme for young experienced researchers who have already demonstrated excellence and potential in their field of research. All EuroTech Postdoc Fellows will be Marie Skłodowska-Curie Fellows. Four universities  (DTU, EPFL, TU/e and TUM) will grant 80 fellowships divided over two calls for experienced researchers. Details here
15 PhD Positions to Develop Treatments for Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). ASEAN Researchers Eligible
BestTreat is a consortium of 5 universities, 1 research center, 1 hospital and 7 companies distributed among Germany, Netherlands, Finland, Denmark, Austria, Sweden and China. This project  will train young researchers in (i) understanding clinical and biological problems linked to NAFLD, (ii) developing technology tailored to solving said problems, and (iii) efficiently translating technology, considering commercial challenges and regulatory aspects. Details here
Turkey – TÜBİTAK ‟2221” Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave. ASEAN Researchers Eligible
Fellowships offered to researchers who would like to give workshops, conferences, lectures, or conduct R&D activities in Turkey. Three types of visits are granted:  Short-term (up to 1 month), Long-term (up to 12 months) and Sabbatical Leave (from 3 months to 12 months). Grants cover monthly stipend and travel costs. Rolling deadline. Details here

News

New Knowledge Platform to Inform Researchers & Policymakers Involved in Sustainable Development in the Asia-Pacific
ARTNET on STI is the knowledge platform on science, technology and innovation policies for sustainable development. It is a platform to share findings of academic research and their policy implications, reflect on current STI policy issues, and support research in developing countries to inform STI policies for researchers and policymakers in the Asia-Pacific region. Learn more here