ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
November 23, 2018
มูลนิธิ Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Research Fellowship Program 2020
February 5, 2019

ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ

Are you interested in strengthening your research network with European and Southeast Asian partners?

The MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  funds short-term exchanges of personnel between academic, industrial and commercial organisations throughout the world. It helps people develop their knowledge, skills and careers while building links between organisations working in different sectors of the economy, including universities, research institutes and SMEs

Call Opens Today!

Details here 

European Funding and Fellowship Opportunities

40 PhD Fellowships in Mathematics funded by the MSCA funded MathInParis project
This programme offers an extremely attractive place in the FSMP network in Paris for international students planning to prepare a PhD in mathematics. Fellows will enroll in one of the three Doctoral schools of Paris and the PhD project can also be in partnership with Industry. Details here
France – Eiffel Excellence Scholarships for PhD and Master’s Degrees. Call Open to Applicants from ASEAN
This programme offers Masters and PhD Scholarships in law, economics, politic science, engineering,  mathematics, physics, chemistry and life sciences, nano and biotechnology, earth sciences, sciences of the universe, environmental sciences, information and communication science and technology), and natural sciences.  Details here
Denmark – Up to 15 Research Fellowships in allDisciplines and Topics. ASEAN Researchers Eligible
The Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) has up to research  fellowships available for the most talented researchers from around the world, including ASEAN,  and within all research disciplines and topics. Applicants must have a PhD and a minimum of two years of full time postdoctoral research experience.  Details here
10 PhD Positions in Fundamental Research in Catalysis. Double Doctoral Degree from 2 European Countries Possible
The MSCA funded PARACAT project aims to educate and train a group of young researchers, including those from ASEAN,  on implementing advanced spectroscopic methods (Electron Paramagnetic Resonance) for cutting edge research in the field of catalysis. Details here
Postdoc Fellowships Open to ASEAN Researchers at  Europe’s Leading Universities of Science and Technology
The  EuroTechPostdoc Programme is a postdoctoral fellowship programme for young experienced researchers who have already demonstrated excellence and potential in their field of research. All EuroTech Postdoc Fellows will be Marie Skłodowska-Curie Fellows. Four universities  (DTU, EPFL, TU/e and TUM) will grant 80 fellowships divided over two calls for experienced researchers. Details here
Newton Fund – Industry-academia partnership – Thailand. Deadline 12 December
The goal of this programme is to strengthen capacity and develop capabilities within Thai engineering higher education and research institutions.  This call offers financial support for travel, subsistence and salary support costs related to visits and exchanges that support collaborative activities amongst industry and academic partners in Thailand and the UK. Details here
Wellcome Trust – International Training Fellowships in Health for Low and Middle Income Countries. Applications from ASEAN (ex Singapore and Brunei) Encouraged
This scheme offers nationals of low- and middle-income countries the opportunity to receive training at postgraduate or postdoctoral level. Your proposed research must focus on a health priority in a low- or middle-income country. Next deadline 19 April, 2019. Details here
Wellcome Trust – Human Infection Studies for Vaccine Development in Low and Middle Income Countries. Teams from ASEAN (ex Singapore and Brunei) Eligible
This scheme supports teams of researchers working on human infection studies in low- and middle-income countries. The aim is to accelerate vaccine development. Between £3 million to £5 million in funding for up to 5 years. Details here
Austria – 3 Month Young Scientists Summer Programme
IIASA’s annual 3-month Young Scientists Summer Program (YSSP) offers research opportunities to talented young researchers, including researchers from ASEAN, whose interests correspond with the institute’s ongoing research on issues of global environmental, economic, and social change. Details here 
Grants for Researchers Interested in Strengthening Cooperation with Norway
Funding may be sought for research stays in Norway for international researchers with qualifications at post-doctorate level or higher. Research stays are 1-12 months. Researchers from ASEAN are eligibleDetails here
Germany: International Climate Protection Fellowship for Young Climate Experts from Developing Countries. ASEAN Researchers Eligible
Are you a future leader from a developing country in ASEAN and are active in climate change research?  Are you are interested in spending a year working with a host of your choice in Germany on a research-based project you have developed yourself?  Up to 20 International Climate Protection Fellowships are granted annually that target prospective leaders from non-European transition and developing countries, including countries in ASEAN.  German language training is offered. Details here
Hungary – Stipendium Hungaricum Scholarships. Undergraduate to PhD
Stipendium Hungaricum Scholarship Programme for bachelor, master, doctoral, and non-degree programmes (preparatory and specialisation courses) in Hungary. The  call is open to citizens of Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia , Myanmar, Singapore, Thailand, Philippines, and Vietnam. Apart from the tuition-free education, the Programme provides a monthly stipend, medical insurance and housing allowance. Details here
Germany/TU Berlin: 4 Postdoc Positions for Female Applicants (IPODI)
The International Postdoc Initiative (IPODI) is part of the gender equality strategy of the Technische Universität Berlin and aims to increase the number of female researchers in leadership positions. This program is open to outstanding female researchers of all nationalities and from all fields of research represented at TU Berlin. Details here  
Ernst Mach Grant ASEA (Indonesia, Thailand and Vietnam) – Research Stays in Austria
The Ernst Mach Grant ASEA-UNINET enables students and researchers stays in Austria. The target group are PhD students, postdocs and lecturers at member institutions of the ASEA-Uninet Details here
Turkey – TÜBİTAK ‟2221” Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave. ASEAN Researchers Eligible
Fellowships offered to researchers who would like to give workshops, conferences, lectures, or conduct R&D activities in Turkey. Three types of visits are granted:  Short-term (up to 1 month), Long-term (up to 12 months) and Sabbatical Leave (from 3 months to 12 months). Grants cover monthly stipend and travel costs. Rolling deadline. Details here
ThinkSwiss Asia-Pacific Scholarship Programme – Singapore eligible

ThinkSwiss Asia-Pacific is a scholarship programme managed by the Embassies of Switzerland in Singapore & in Australia and swissnex India. It supports students enrolled at Singaporean, Indian, and Australian universities who want to go to Switzerland to conduct research. Details here

Upcoming Events

Are you interested in doing research in Germany? 
Pease join the Research in Germany – Webinar Series3 – 6 December 2018. The webinar series is open to anyone interested in doing research in Germany. It is free of charge and will be conducted in English. Detailshere

Recent Events

Fantastic Turn Out for the European Research Day in Penang, Malaysia  
More than 170 researchers attended the EURAXESS ASEAN European Research Day 2018 Malaysia kindly hosted by Universiti Sains Malaysia in Penang on 26 November.  Guided by its motto ‘Europe: Open to the world’ the participants learned about the opportunities for research collaboration and researcher mobility on offer to the Malaysian research community. Slides are now available for download.

EU News

Launch of new EU Funding and Tender Portal
The European Commission (EC) has launched a new corporate Funding and Tender Opportunities Portal.   This portal will replace the current Participant Portal and will become the single entry point for finding and managing EU grants and procurement contracts.