ด้วย EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ
November 23, 2018
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย
November 30, 2018

เปิดรับข้อเสนอโครงการ The Options for Pregnancy Termination (OPTions) Innovation Initiative

เปิดรับข้อเสนอโครงการ The Options for Pregnancy Termination (OPTions) Innovation Initiative

ด้วยแหล่งทุน Grand Challenges Canada
เปิดรับข้อเสนอโครงการ The Options for Pregnancy Termination (OPTions) Innovation Initiative
เพื่อแสวงหาความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดได้ที่ : ทุน Grand Challenges Canada

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
วรินทร์พิภพ โทรศัพท์ : 0 2849 6243, 0 2849 6252
โทรสาร 0 2849 6247 Email: varinpiphob.cha@mahidol.ac.th