ด้วยแหล่งทุน Grand Challenges Explorations (GCE) เปิดรับข้อเสนอโครงการ
September 24, 2018
มูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครโครงการ International Climate Protection Fellowship
October 10, 2018

ทุน Horizon 2020 ภายใต้แหล่งทุน European Union (EU)

ทุน Horizon 2020 ภายใต้แหล่งทุน European Union (EU)

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Horizon 2020 Info Days
เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน Horizon 2020 หน่วยงานภายใต้แหล่งทุน European Union (EU)

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

 กำหนดการ
 ลงทะเบียนออนไลน์ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
จิตติพร โทรศัพท์ : 0 2849 6252
โทรสาร : 0 2849 6247 Email : chittiporn.nua@mahidol.ac.th