สมศ. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/ นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
September 11, 2018
ด้วยแหล่งทุน Grand Challenges Explorations (GCE) เปิดรับข้อเสนอโครงการ
September 24, 2018

The Sumitomo Foundation เปิดรับสมัครทุนวิจัย Grant for Projects for the Protection, Preservation & Restoration of Cultural Properties outside Japan

The Sumitomo Foundation เปิดรับสมัครทุนวิจัย Grant for Projects for the Protection, Preservation & Restoration of Cultural Properties outside Japan

ด้วยแหล่งทุน The Sumitomo Foundation เปิดรับสมัครทุนวิจัย Grant for Projects for the Protection, Preservation & Restoration of Cultural Properties outside Japan
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติและสืบสานให้กับคนรุ่นต่อไป

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 sumitomo.or.jp/e/index.html

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
วรินทร์พิภพ โทรศัพท์ : 0 2849 6243, 0 2849 6252
โทรสาร 0 2849 6247 Email: varinpiphob.cha@mahidol.ac.th