มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร หรือร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
February 5, 2021
Funding Opportunity Announcement (FOA) [February 11, 2021]
February 11, 2021

สวรส. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

•   แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8381

•   แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8382

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่:
  https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.