วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
June 24, 2020
LIF Community Grants
June 29, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์  

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุน ฯ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่:
http://www.nrct.go.th

กำหนดส่งข้อเสนอ ฯ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม 2563