วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
June 24, 2020
วช. ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
June 25, 2020

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านระบบ NRIIS http://nriis.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
https://www.nrct.go.th