กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนทั่วไป
April 23, 2020
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
April 30, 2020

วช. รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund  

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย
โครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) เปิดรับสมัครถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2563
และ โครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) เปิดรับสมัครถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   http://nriis.nrct.go.th

ทั้งนี้ โปรดส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านส่วนงานมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป