วช. รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563
April 30, 2020
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
May 6, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://mailchi.mp/b0e049bf7fd9/euvsvirus-european-led-hackathon?e=901ae197a4