สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
April 10, 2020
วช. รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563
April 30, 2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนทั่วไป  

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   0 2247 0013 ต่อ 1308

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ ฯ ได้ที่:
   http://www.culture.go.th

โดยสามารถส่งแบบเสนอโครงการ ฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารขอรับทุนดังกล่าวมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป