วช. ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9
March 17, 2020
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
April 10, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

Recently opened calls

48df93MT0TfPgxS7s5K6tMaE0D5zF7mjV7wavbqQIelq6J7RKGtUNdjLyFfw

MSCA Innovation Training Networks provide cutting-edge Doctoral Training for leading researchers of tomorrow.
MSCA ITN ‘ASCenSion’ PhD training in cutting-edge space access research, particularly on launcher systems that are (partially) reusable and capable of injecting multiple payloads into multiple orbits ‘, Deadline 19 April 2020, Details
MSCA ITN ‘RISE-WELL’ doctoral programme focusing on mental health, emotional well-being, elderly, sensors networks, social integration, Details
MSCA ITN ‘ENHPATHY’ training the new generation of researchers on the molecular basis of human enhanceropathies, Deadline 16 April 2020, Details
MSCA ITN ‘LNETN’ doctoral programme combining Newness, Legitimation and Theory Building, Deadline 31 March 2020, Details
MSCA ITN ‘NeuTouch’ doctoral training in artificial tactile systems, Details

Hed23GUS8bW7op5D4sGFuGwSrstW-mvuR0lK4H3caM8HEGszmydfPIiTJoXX

MSCA COFUND projects offer opportunities for PhD training and postdoctoral research in a large variety of disciplines.
MSCA COFUND project ‘MULTIPLY’ (UK) offers interdisciplinary training for outstanding international experienced researchers in the areas of photonics science, technology and applications, Deadline 4 May 2020, Details
MSCA COFUND project ‘DOCC’ (Austria) offers PhD positions in the research fields of mathematics, physics, chemistry, civil and environmental engineering, Deadline 5 April 2020, Details

Joined Calls

Turkey-Thailand: NSTDA – TUBITAK Joint Call in the fields of Food safety & Agriculture, Sensors & Biomaterials, Biomedicine and Drug. The main objective of this call is to support research projects to promote the integrated joint research between two countries through the synergy between both countries’ teams. Details

EVENTS

Webinar on Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) with specific focus on Individual fellowships

Are you an experienced researcher thinking about your next career move? Do you wish to learn more about EU funding for individual researchers that boost scientific excellence and enhances researchers’ career prospects through developing their skills in entrepreneurship, creativity and innovation?

The European Commission’s Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) has diversified funding schemes suiting different level of expertise and institutional needs. This free-of-charge 1-hour webinar, scheduled on 2nd of June 2020 at 2pm Central Europe Time, will introduce MSCA actions with a specific focus on Individual Fellowships (IF). Any open questions that remain will then be addressed in a subsequent interactive Q&A session. REGISTRATION

NEWS