Sample Pretreatment for Confirmation of 19 – Norsteroids by GC – C – IRMS in Doping Control
October 24, 2019
กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา
October 24, 2019

กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ

กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :

กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ

ผู้วิจัย :

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

ซิลิกาแอโรเจลเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยภายในโครงสร้างประกอบด้วยรูพรุนขนาดเล็กต่ำกว่า 100 nm จำนวนมาก ซิลิกาแอโรเจลสามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมฉนวนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือวัสดุก่อสร้าง โดยจะทำให้วัสดุเหล่านั้นมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดีขึ้น เช่น ความเป็นฉนวนกันความร้อน ความเป็นฉนวนกันเสียง น้ำหนักเบาลง ไม่ดูดความชื้น ไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น แต่เนื่องจากกระบวนการผลิตซิลิกาแอโรเจลมีความยุ่งยากซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิและความดันสูงในการสังเคราะห์ ทำให้ซิลิกาแอโรเจลมีราคาขายค่อนข้างสูงมาก โดยปัจจุบันราคาขายซิลิกาแอโรเจลจะประมาณ 50 – 100 USD ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีราคาแพงมาก ทำให้ซิลิกาแอโรเจลมีการใช้งานอยู่เฉพาะในบางกลุ่มอุตหสาหกรรมเท่านั้น

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาวิธีการ สังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลที่สามารถทำได้ง่ายและใช้สารตั้งต้นราคาถูก ทำให้สามารถที่จะผลิตซิลิกาแอโรเจลได้ในราคาที่ไม่แพงมากนัก กระบวนการสังเคราะห์ดังกล่าวได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไว้แล้ว

การนำไปใช้ประโยชน์ : License กระบวนการผลิตให้บริษัทเอกชน

รางวัลที่ได้รับ :
•   รางวัลเหรียญทอง จากการประกวด The 13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
•   รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558; รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสำหรับอนาคต” (Silica Aerogel – the Material for the Future)
•   รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานเรื่อง “กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ”

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา :
•   สุพรรณ ยอดยิ่งยง. (ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย November 2013). “การสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลจากสารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ”
เลขที่คำขอสิทธิบัตร : 1301006263
•   Supan Yodyingyong. (PCT, December 2017) “A Method for Producing a Micron-Size Spherical Silica Aerogel”
Application Number : WO2018124979A2

การติดต่อ :
ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  +66 2 441 9729, +668 7219 7280
  supan.yod@mahidol.edu

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save