กิจกรรม “Entre Talk” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำธุรกิจ Startup
August 16, 2019
Grant for Japan – related Research Projects
August 22, 2019

IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies

International Atomic Energy Agency (IAEA) เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies”  

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.iaea.org