งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019)
March 12, 2019
e – ASIA Joint Research Program
March 13, 2019

ทุนวิจัยโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยการบริหารจัดการของ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ฯ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ :
https://www.u-reka.co

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562