สกว. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ The International Research Network (IRN)
February 6, 2019
กรมป่าไม้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2019
February 14, 2019

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
จำนวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 5 (ปี 2020) จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท)

หมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มขอรับทุน ฯ ได้ที่ :
  https://www.nrct.go.th