มูลนิธิ Matsumae International Foundation (MIF) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Research Fellowship Program 2020
February 5, 2019
วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
February 12, 2019

สกว. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ The International Research Network (IRN)

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ The International Research Network (IRN) “e – ASIA Joint Research Program (the e – ASIA JRP) Research Cooperation in the field of “Agriculture” on the topic of “Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in ASIA” 8th Joint Call for Proposals

โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยัง :
   Mr.Yoshihide Kobayashi
   easia_secretariat@jst.go.jp
ได้ถึง ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ :
  https://www.trf.or.th/trf-announcement/grants-and-funding/irn/13202-e-asia-jrp-8th-joint-call-for-proposals-in-the-field-of-agriculture