การอบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558
เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่
ณ ห้องเอนกประสงค์ (411) ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้บริหารใหม่
    (ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ที่เข้าสู่ตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี)

เอกสารประกอบกิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.สมจิตรา สุขสว่าง
kittiya.yua@mahidol.ac.th, somchitra.soo@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X