Media Center

 

 

กิจกรรม
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เยี่ยมสำรวจและผู้ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยมหิดล
(MUQD & EdPEx) 2556

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 8 มกราคม 2557
สถานที่
ห้องจัดเลี้ยง
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เยี่ยมสำรวจและผู้ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเวลาในการรับชม
01:32:49