Media Center

 

กิจกรรม
การเปิดตัวเว็บไซต์
"Wisdom of the Land"
วัน/เดือน/ปี
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
สถานที่
ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน
จำนวนเวลาในการรับชม
00:8:34