Media Center

 

กิจกรรม
คลังปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
พี่อยากบอก
น้องอยากฟัง
วัน/เดือน/ปี
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555
สถานที่
หอสมุดและคลังความรู้-
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วิทยากร
คุณนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดี
จำนวนเวลาในการรับชม
01:49:55