มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ครั้งที่ 2
01/05/2020
เสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”
17/07/2020

รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล