มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน
24/04/2020
รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
16/07/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ครั้งที่ 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) และ สภ.พุทธมณฑล ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้งเพิ่มเติมจากโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน  ครั้งที่ 2 ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดสาลวัน ชุุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนตาพิน ชุมชนร่มไทร ชุมชนตลาดเก่า และชุมชนบ้านคุณหลวง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน และไร้อาชีพบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในช่วงวิกฤต COVID-19