มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวMU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU
18/05/2019
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
03/06/2019

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Circular Economy” แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมี ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อม ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร นำคณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 34 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย ต่อมาได้พาเยี่ยมชมธนาคารขยะรีไซเคิลและน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการเกษตร งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากร