เจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
16/05/2019
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน
28/05/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวMU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU

ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดตัว MU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU โดยมี นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และ คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการกอง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ ณ สระว่ายน้ำสิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิยาลัยมหิดล

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ผลักดันให้เกิดโครงการ Smart University ที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digtal Convergence University” โดยโครงการ Smart Locker เป็นหนึ่งในโครงการที่จะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว โดยธนาคารฯ ได้ดำเนิน การติดตั้งตู้ Locker จำนวน 3 จุด ๆ ละ 2 ตู้ คือ อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา “สระว่ายน้ำ สิริมงคล” อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลและอาคารแบตมินตัน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการตามสถานที่ดังกล่าว ได้มีที่เก็บสัมภาระ