โครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ“ผู้กำกับ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
14/05/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวMU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU
18/05/2019

เจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้าน การจัดการระบบทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านพืชกรรมและด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน