ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
10/05/2019
โครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ“ผู้กำกับ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
14/05/2019

กลุ่มนักศึกษา จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร โดยมีนักศึกษา จำนวน 53 คน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ำเสียของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการเกษตร งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรและร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล และนางสาวฐิตารีย์ วรรณาภรณ์สกุล รักษาการหัวหน้าหน่วยระบบน้ำและเครื่องกล  เป็นวิทยาการและให้ข้อมูลการดำเนินงานน้ำเสียของมหาวิทยาลัย