กลุ่มนักศึกษา จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
13/05/2019
เจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
16/05/2019

โครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ“ผู้กำกับ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เบื้องต้น ,ขั้นตอนวิธีการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเมื่อประสบเหตุและหลังประสบเหตุได้ 


ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ขอเชิญชวน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงาน เข้าร่วม “โครงการอบรม Modern Security รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กับผู้กำกับกองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”  ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล วิทยาเขตศาลายา เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม รายละเอียดตามกำหนดการและใบตอบรับการอบรมที่แนบมาพร้อมกันนี้ (โดยขอให้ตอบกลับภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
จัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม