งานสงกรานต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
17/04/2019
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
10/05/2019

ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล นายพรศักดิ์  ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม  และเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งสองฝ่าย ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ จังหวัดนครปฐม