พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย
11/08/2017
รับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016
11/08/2017

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะและโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล