Campus Roadshow มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
11/08/2017
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย
11/08/2017

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 บริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทย โดยมีผู้แทน คุณดิษพงศ์ พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 สายงานธุรกิจภาครัฐ และคุณจิรศักดิ์ ลิขิตตระการ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา