งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2560
22/12/2016
ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร)
11/08/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 หลังจากบุคลากรได้ทุ่มเททำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยผู้บริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำอวยพรและร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจและได้พบปะพูดคุยกัน ร่วมลุ้นรับของรางวัล และเล่นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ความรักและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน