งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
26/12/2017

ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนธันวาคม ณ ลานดอกกันภัย ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ 65 คน