งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559
11/08/2017

งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2560

SONY DSC

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ให้บุคลากรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์ และพร้อมรับฟังเทศน์ จากเจ้าอาวาส วัดปุรณาวาส เพื่อเป็นสิริมงมลในการทำงานและการใช้ชีวิตในปีพุทธศักราช 2560 และได้รับประทานอาหารร่วมกันและเป็นการพบปะพูดคุยปัญหา อุปสรรคและแนวทางการป้องกันแก้ไขในการทำงานในปีที่ผ่านมา