MU SDGs Talk 2019

MU SDGs Talk 2019

ครั้งแรกของการจัดงาน MU SDGs Talk  ซึ่งจัดขึ้น ณ มหิดลสิทธาคาร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีแนวคิดในการจัดงานเป็น Sound to whole the world ในธีม Sound wave เป็นการแสดงออกเชิงลักษณะคล้ายเครื่องขยายเสียงเพื่อสื่อถึงการขยายการรับรู้ของ MU SDGs ให้กระจายกว้างต่อไป เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 275 คน เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 208 คน (76%) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 59 คน (21%) และ บุคคลภายนอก 8 คน (3%)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน

“อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี มูน เคยกล่าวไว้ “เราไม่มีแผนสำรองเพราะเราไม่มีโลกใบที่สอง” เป็นแนวคิดที่ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าโลกใบนี้อีกแล้วนั้นได้นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายสำคัญของโลก Global Goals”

“ผมไม่ได้มองว่าเรื่อง 17 เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนจะทำให้เกิดการแข่งขันในการจัดอันดับโดยเอาตัวชี้วัดเป็น 169 เป้าวัตถุประสงค์แล้วบอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นเก่งกว่ามหาวิทยาลัยนี้แต่เรื่องที่สำคัญคือเราต้องกลับมามองว่าทำอย่างไรผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงจะขับเคลื่อนนโยบายที่สามารถใส่วัตถุประสงค์เหล่านี้ เข้าไปฝังชิพในสมองของเด็กรุ่นใหม่ให้ได้”

และได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน “จากวิกฤตสู่ต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ”

“Sustainability คือการที่สังคมมนุษย์โลก สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทั้งหลาย ควรจะอยู่กันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นหลักสำคัญ แต่ปัญหาของโลกในทุกวันนี้คือการมีช่องว่างที่ทำให้กลุ่มคนที่ได้เปรียบรวยมากขึ้นในขณะที่กลุ่มที่เสียเปรียบมีแต่จนลงเราจึงควรต้องรู้เท่าทันกระแสของโลกเพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ากับโลก ไม่ใช่จะมาเอาเปรียบโลกเพราะตอนนี้โลกอยู่ในสถานการณ์ที่จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้”

ทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานต้นแบบในงาน “The 4th  Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ณ ประเทศเกาหลีใต้และทีม 129 Sustainability เจ้าของผลงานแอปพลิเคชันหาอาสาสมัครทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย “Welunteer application” ที่คว้ารางวัล Excellent Student Activity Award จากการนำเสนอผลงานต้นแบบในงาน “The 1st  Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN)” ณ มหาวิทยาลัยทงจี นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้น้องนักศึกษาได้รับความรู้และก่อให้เกิดแรงบันดาลในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย 17 SDG Goals ต่อไป

ทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application

ทีม 129 Sustainability เจ้าของผลงาน“Welunteer application”

ภาพบรรยากาศงาน MAHIDOL SDGs TALK ครั้งที่ 1

งานที่จะชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

งานจบ…ความประทับใจยังไม่จบ 

มาฟังกัน…คนที่มาร่วมงาน MAHIDOL SDGs TALK ครั้งที่ 1 เค้ารู้สึกกันยังไง….

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

  • ดร.โชค บูลกุล ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเสวนา “Mahidol 17 SDGs Talk” ณ ม.มหิดล ศาลายา มหิดลสาร ปีที่44 ฉบับที่ 9 (30 กันยายน 2562) หน้าที่ 7 https://mahidol.ac.th/th/2019/september2019/
  • MU SDGs Talk 2019 https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/5170/
  • มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk” https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/5312/