การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
09/03/2021
คาร์บอนฟุตพริ้น (Carbon Footprint)
15/06/2021

MU Cafeteria

MU Cafeteria

MU Cafeteria เป็นศูนย์อาหารกลางที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยจำหน่ายทั้งอาหารคาวและหวาน อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โดยร้านอาหารทุกร้านผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน และมีเมนูราคาประหยัด ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารราคา 30 บาท และมีการเปลี่ยนเมนูอยู่เสมอ โดยร้านอาหารของ MU Cafeteria ล้วนผ่านการตรวจเช็คอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่มีส่วนสัมผัสอาหารต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำทุกปี และแต่ละร้านอาหารจะต้องได้รับการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามัย เป็นประจำทุกปี และมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ เช่น ร้านค้าต้องเปิดปิดตามเวลา มีการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และจำหน่ายอาหารตามราคาที่กำหนด เป็นต้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่จัดจำหน่ายในศูนย์อาหารแห่งนี้นั้นจะปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

ร้านผลไม้

ร้านอาหารอิสลาม

ร้านเครื่องดื่ม / น้ำผลไม้ปั่น

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

  • เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ผู้ใช้บริการศูนย์อาหารที่นำภาชนะมาเองจะได้รับส่วนลดจากร้านค้า เช่น ส่วนลด 2 บาท สำหรับภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ส่วนลด 5 บาท สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
  • มีจุดบริการน้ำดื่ม ระบบ UF +UV ที่สามารถกรองแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไส้กรองน้ำได้รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากสถาบัน NSF (National Sanitary Foundation) จำนวน 2 จุด

สถานที่ตั้งและเวลาให้บริการ

MU Cafeteria ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.30 – 20.00 น. หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

IMG_0231
IMG_0219
mlc ศูนย์อาหาร_210610_9
mlc ศูนย์อาหาร_210610_7
S__163430417
S__163430414