ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
25/11/2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
03/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินในโครงการ “YOU เทิร์น” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบเงินในโครงการ “YOU เทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ “YOU เทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมส่งขวดพลาสติกใส (PET) ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าโดยการนำกลับมา Upcycling ผลิตเป็นเสื้อโปโลจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19