โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 5
08/06/2020
Mahidol Sustainable Week 2020
09/09/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1:

ส่วนงานและสถาบันสมทบที่มีบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อม

วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2: 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)

วันฝึกซ้อมใหญ่: ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (ทั้งวัน)