สวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีงานจราจรและความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นจุดแรกสำหรับการติดต่อ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ป้องกันและลดจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
 • ดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ช.ม.
 • เฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด
 • ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
 • ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรด้านการศึกษา นักศึกษา ผู้ดูแลหอพัก ตำรวจ และ หน่วยงานที่ให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ติดต่อเรา
 • แอปพลิเคชัน Salaya Bla Bla (ทั้งระบบ Android และ iOS)
 • โทรศัพท์ 02-441-4400 ตลอด 24 ช.ม.
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ (ตั้งอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
ขั้นตอนการแจ้งเหตุ สิ่งของสูญหาย
 • แจ้งเหตุที่หน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งแจ้งรายะเอียดและกรอกแบบฟอร์ม
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด กรณีบัตรนักศึกษา/บัตร ATM แนะนำให้ไปแจ้งความที่ สภ. พุทธมณฑล เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการสืบสวนข้อมูลเหตุการณ์
 • ดำเนินการสืบค้นหา กรณีรถจักรยานหายทางศูนย์วิทยุจะแจ้งรหัสรถจักรยาน เพื่อให้ รปภ. จุดต่างๆ พร้อมทั้งสายตรวจทำการตรวจสอบตามประตูป้อมยามต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถจักรยานต่างๆ เช่น ใต้อาคารหอพักศึกษา 1-11 ลานจอดรถโรงอาหาร ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้น
 • ส่งคืนเจ้าของ หรือหากยังค้นหาไม่พบจะแจ้งไปหอพักหรือกองกิจการนักศึกษาต่อไป
ขั้นตอนการแจ้งเหตุ สิ่งของสูญหาย
 • แจ้งเหตุที่หน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งแจ้งรายะเอียดและกรอกแบบฟอร์ม
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด กรณีบัตรนักศึกษา/บัตร ATM แนะนำให้ไปแจ้งความที่ สภ. พุทธมณฑล เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการสืบสวนข้อมูลเหตุการณ์
 • ดำเนินการสืบค้นหา กรณีรถจักรยานหายทางศูนย์วิทยุจะแจ้งรหัสรถจักรยาน เพื่อให้ รปภ. จุดต่างๆ พร้อมทั้งสายตรวจทำการตรวจสอบตามประตูป้อมยามต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถจักรยานต่างๆ เช่น ใต้อาคารหอพักศึกษา 1-11 ลานจอดรถโรงอาหาร ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้น
 • ส่งคืนเจ้าของ หรือหากยังค้นหาไม่พบจะแจ้งไปหอพักหรือกองกิจการนักศึกษาต่อไป