จักก้าเซ็นเตอร์เป็นศูนย์จักรยานที่ครบวงจร ประกอบไปด้วยการยืมใช้ การซื้อขายแลกเปลี่ยน การซ่อมบำรุงจักยาน และยังมีคาเฟ่จักรยานอีกด้วย ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัยบริเวณหอพักนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00- 20.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน
  • เส้นทางจักรยาน
  • ที่จอดจักรยาน
  • สัญลักษณ์อำนวยความปลอดภัยให้จักรยาน
  • จุดเติมลมยางและจุดซ่อมบำรุงจักรยาน