กองบริหารงานวิจัย | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อ | กำหนดการ      
 
 
 
  [กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง]
     
คำนำหน้า :
ชื่อ : นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ส่วนงาน :

โทรศัพท์ :
e - mail :
 
   
* รับจำนวน 45 ท่าน *  
ติดต่อสอบถามข้อมูล : โทร. 0 2849 6252 (คุณวรินทร์พิภพ)
 
 
 
 
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170