ในปี พุทธศักราช 2543

พ.ศ. 2543       ย้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากสถานที่อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2543 (จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การย้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2543)