ในปี พุทธศักราช 2531


พ.ศ. 2527    
   มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2531      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารหาฐาน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารสำนักงาน เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี