ข่าวกิจกรรมในสำนักงานอธิการบดี

May 20, 2021

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”

December 27, 2019

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

December 27, 2019

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

December 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

April 10, 2019

“OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย”