พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
December 27, 2019
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้ประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”
May 20, 2021

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

newyear-6

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงของบุคลากร อาทิ การแสดงเต้นลีลาศของบุคลากร รางวัลการตอบแบบสอบถาม Happinometer รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม OP Running สะสมระยะการวิ่งได้ครบ 1000 กิโลเมตร ได้รับเสื้อ Finisher 1000 กิโลเมตร พร้อมเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล SHOW ME BMI การจับฉลากลุ้นรับของรางวัลจากผู้บริหาร พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา