สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
15/11/2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกผู้แทนจากส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2018

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 895,686.18 บาท

ในช่วงเช้า ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่วนงานต่างๆ ร่วมในพิธี

Comments are closed.