สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นสัญญาทางปกครอง
18/09/2017
ลักษณะของคำสั่งทางปกครอง
18/09/2017

ไม่โต้แย้งงานที่ไม่ถูกต้อง ถือว่ารับโดยปริยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.