ลักษณะของสัญญาทางปกครอง
18/09/2017

เมื่อครบกำหนดเวลาการจ้างทำให้สัญญาสิ้นสุดลง

Comments are closed.