ลักษณะของสัญญาทางปกครอง
18/09/2017

เมื่อครบกำหนดเวลาการจ้างทำให้สัญญาสิ้นสุดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.