09/02/2018

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศเยอรมนี และพิธีเปิดศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ Bremen หรือ MIRU

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง มห […]
13/02/2018

ผู้แทนจาก Royal University of Bhutan เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Royal University […]
15/02/2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอัฟกานิสถาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว […]
24/02/2018

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 AUN-HPN International Advisory Committee (IAC)

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึก […]
27/02/2018

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเ […]
28/02/2018

ผู้แทนจาก University of Victoria เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก University of Vi […]
05/03/2018

ผู้แทนจาก Osaka University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Osaka University […]
16/03/2018

ผู้แทนจาก Kunming Medical University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Kunming Medical […]
29/03/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน APAIE 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่ […]